เพลงนมัสการ เพลงแปลนมัสการ เพลงแปล

เพลงนมัสการ เพลงแปลนมัสการ เพลงแปล
เว็บเพลงนมัสการ เพลงแปล และเพลงแปลนมัสการจากเพลงดังๆ มากมาย เพื่อคริสเตียนไทย ได้ร้องเพลงนมัสการโดนใจ เป็นภาษาไทยดังๆ!!

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Heart Of Worship - Matt Redman (Thai Lyrics)

King of Majesty - Hillsong (Thai Lyrics)

Glow : Hillsong (Thai Lyrics)

All for love : Planet Shaker (Thai Lyrics)

With Everything - Hillsong (Thai Lyrics)

Still - Hillsong (Thai Lyrics)

พระคริสต์สอนให้รัก (Jesus Teach Love)

Home : เพลงแปล เพลงแปลนมัสการ เพลงนมัสการ

Relate Post